БългарскиБългарскиChoose your language

Често задавани въпроси

App Box Rotho Switzerland DE | EN | NL | FR | IT | ES | PO | CS | BG | SK

Сканиране
Какво мога да сканирам с приложението /App/?

Приложението Rotho App e предназначено само за сканиране на специалния код Rotho App my Box QR Code. Ще го разпознаете по логото Rotho, по „www.appmybox.com“ и синята рамка. Всеки код и по този начин всяка кутия получава еднократна комбинация от цифри, която прави този код или кутия неповторими. Последните четири цифри от тази комбинация се виждат съответно на QR Code - етикета.

Как да сканирам кода QR Code?

Активирайте QR Code Scanner в приложението /App/, като кликнете върху символа на скенера на стартовата страница на приложението /App/ (долу в средата). Фокусирайте сега QR Code върху кутията така, че приложението /App/ да го разпознае автоматично.

Какво става, когато сканирам кода QR Code?

Приложението /App/ разпознава автоматично специалния и еднократен код за приложението Rotho App my Box QR Code и Ви показва или съдържанието на кутията, или Ви пита, ако кутията е все още нова, дали искате тя да бъде прибавена към Вашите кутии.

Сканирането не функционира?

Моля проверете, дали става въпрос за код Rotho „App my Box“ QR Code (лого rotho & синя рамка), тъй като други кодове не могат да бъдат разпознати от приложението /App/. Ако това е код RothoCode, моля опитайте да сканирате кода по възможност фронтално, така че да се вижда изцяло и при добра светлина.Въвеждане и съхраняване на данни
Как да въведа и съхраня данните на кутия?

Активирайте QR Code Scanner в приложението /App/, като кликнете върху символа на скенера на стартовата страница на приложението /App/ (долу в средата). Фокусирайте сега кода QR Code върху кутията така, че приложението /App/ да го разпознае автоматично. След потвърждаването на прибавянето се показва страницата с детайлите за кутията. Индивидуалният и еднократен номер на кутията се определя автоматично от индивидуалния код Rotho QR Code и вече е попълнен. Сега ако желаете, може да въведете детайли като наименования, местоположение, категории и т.н. за кутията. Може да оформите тази страница според Вашите необходимости, като прибавяте и други полета. Натиснете „запаметяване“, за да запаметите всички въведени данни!

Как да въведа и съхраня данните на един продукт?

Може да въведете и съхраните данните на един продукт по два начина:

• Изберете на стартовата страница кутията, в която искате да поставите продукта. Натиснете горе
в дясно „Прибавяне на продукт“. На „прибавяне на нов продукт“ може да въведете всички подробности като наименование, снимка, категория и т.н. за този продукт. Изберете „прибавяне на съществуващ продукт“, ако вече сте въвели продукта в приложението „App my Box“ и към него все още не сте разпределили кутия (или имате този продукт в повече екземпляра). Натиснете „запаметяване“, за да запаметите всички въведени данни!

• Натиснете символа „+“ горе в дясно на стартовата страница. Това отвежда на страницата с детайли за продукта. Тук може да въведете всички детайли за този продукт, като наименование, категория, снимка и в коя кутия трябва да бъде поставен. Натиснете „запаметяване“, за да запаметите всички въведени данни!

Въвеждане на снимка:
„от фотоапарата“: Директно от приложението /App/ правите снимка на продукта. При
фокусирането внимавайте за това, къде се намира лещата на Вашия уред.
„от галерията със снимки“: Използвате снимка, която вече се намира на Вашето устройство и
я избирате съответно от галерията със снимки.

Всички продукти на стартовата страница, които имат син въпросителен знак до снимката, все още не са разпределени към кутия.

Как да въведа и съхраня нова категория?

Може да въведете и съхраните нова категория, като я въведете в полето категория на съответната страница за детайли на кутията/продукта и след това натиснете „запаметяване“.

Как да въведа и съхраня допълнителна/друга информация?

Може да запаметите друга информация за кутиите и/или продуктите на съответната страница за детайли, като я въведете там като допълнително поле (това напр. може да използвате като данни за срок на годност при лекарства и други подобни).

Има ли ограничение при броя на кутиите и/или продуктите?

Единственото ограничение при количеството на кутиите и продуктите е капацитетът на паметта на Вашето устройство.Намиране
Как да намеря кутия?

В лявата колона на стартовата страница може да видите всички кутии, които сте въвели и запаметили. Под номера на кутията и наименованието (ако сте въвели такова) ще видите мястото, където се намира кутията. На страницата за детайлите на кутията (натиснете стрелката отдясно до желаната кутия) ще намерите освен мястото и останалата информация за тази кутия.

Как да намеря продукт?

Може да намерите продукт по различни начини:
• Натиснете „символа за лупа“ отляво горе на стартовата страница и въведете, какво търсите. Резултатът от търсенето се показва на дясната страна. Може да търсите по всяко въведено и
запаметено в приложението /App/ понятие.
• За да видите всички продукти, които сте въвели и запаметили, натиснете на стартовата страница горе в дясно „Продукти“. Ако натиснете стрелката на желания продукт, ще отидете на страницата с детайлите за продукта, на която ще видите съответната кутия и нейното местоположение.
• Като избирате различните кутии на лявата страна, съответно на дясната страна ще видите поставените в тази кутия продукти.
• Сканирайте баркода на кутията и ще видите, какви продукти се намират в тази кутия.

Как да търся?

Натиснете „символа за лупа“ отляво горе на стартовата страница и въведете, какво търсите. Резултатът от търсенето се показва на дясната страна. Може да търсите директно по артикул, кутия, категория или по всяко едно понятие, което се запаметили в приложението /App/.Промяна
Как да променя местоположението на кутия?

Отидете на страницата за детайлите на кутията (стрелката до кутията на стартовата страница), която искате да преместите на друго място. Там може лесно да промените мястото като запишете върху него новото място. Натиснете „запаметяване“, за да запаметите всички въведени данни!

Как да преместя продукт в друга кутия?

Отидете на страницата за детайлите на продукта (стрелката до продукта). Там може да промените кутията, като натиснете на сегашното наименование на кутията и изберете новата кутия, в която трябва да бъде преместен продукта. Натиснете „запаметяване“, за да запаметите всички въведени данни!

Как да променя данни/информация за кутия или продукт?

Отидете на съответната страница за детайлите на кутията или продукта (стрелката до продукта) и променете желаната информация като запишете на нейно място нова. Натиснете „запаметяване“, за да запаметите всички въведени данни!

Как да изтрия кутия/продукт?

На стартовата страница може да изтриете с движение за изтриване от дясно на ляво кутии и продукти. Като потвърдите изтриването, кутията или продуктът се изтрива окончателно.

Червена точка на изображението на продукта. Сега какво?

Червената точка Ви обръща внимание на това, че продукт все още не е разпределен в кутия. Може да промените това, като изберете съответния продукт и на страницата с детайлите изберете надписа “няма кутия“. Сега се показват всички кутии, които вече са запаметени от Вас. Изберете съответната кутия, в която се намира продуктът респ. кутията, в която трябва да се постави продуктът. За да съхраните всички промени, моля не забравяйте да запаметите (долу в дясно).Данни
Ограничено ли е количеството данни?

Единственото ограничение за базата данни на приложението „App my Box“ е капацитетът на паметта на използваното от Вас устройство.

Общо указание!

Вашите данни се запаметяват само на устройството, на което използвате приложението /App/. „App my Box“ няма функция за автоматично съхраняване на данни и не запаметява централно данни. Поради това периодично създавайте Backups/резервни копия и на други устройства. Защитете Вашите данни от неразрешен достъп като защитите използваното устройство с парола. Трябва да поддържате и актуализирате приложението Rotho „App my Box“ и използваните в него данни. Колкото по-логично за самия себе си добре поддържате и винаги актуализирате тези данни, с толкова по-голямо удоволствие и лекота ще използвате нашето приложение /App/. Желаем Ви приятна употреба под мотото: „Търсите ли още или вече намирате?“