NederlandsNederlandsChoose your language

FAQ - Veelgestelde vragen

App Box Rotho Switzerland DE | EN | NL | FR | IT | ES | PO | CS | BG | SK

Scannen
Wat kan ik met de App scannen?

De Rotho App is ontworpen om alleen de speciale Rotho App my Box QR Code te scannen. Deze herkent u aan het Rotho logo, het „www.appmybox.com“ en het blauwe kader. Iedere code en daarmee ook elke doos krijgt een unieke cijfercombinatie, die zorgt dat de code/Box niet verwisselt wordt. De laatste vier cijfers van deze combinatie zijn vervolgens op het QR code-etiket zichtbaar.

Hoe scan ik een QR code?

Activeer de QR-codescanner in de App, door op het scansymbool op de startpagina van de App te klikken (midden onder). Richt nu daarmee op de QR-code op de doos, tot hij automatisch door de App herkend wordt.

Wat gebeurt er wanneer ik een QR-code scan?

De App herkend automatisch de speciale en per doos unieke Rotho App my Box QR-code en toont u de inhoud van de doos of vraagt u, als de doos nieuw is, of u deze aan uw dozen wilt toevoegen.

Scannen werkt niet!?

Controleer of het om een Rotho App my Box QR-code gaat (Rotho logo & blauwe rand), omdat andere codes niet door de App worden herkend. Is het een Rotho-code, probeer dan de code zoveel mogelijk van voren, volledig zichtbaar en bij goede lichtomstandigheden te scannen.Registreren
Hoe registreer ik een doos?

Activeer de QR-codescanner in de App, door op het scansymbool op de startpagina van de App te klikken (midden onder). Richt nu daarmee op de QR-code op de doos, tot hij automatisch door de App herkend wordt. Na het bevestigen van het toevoegen wordt de detailpagina van de doos weergegeven. Het individuele en unieke nummer van de doos wordt automatisch door de individuele Rotho QR-code geregistreerd en is al ingevuld. Nu kunt u indien gewenst nog meer details als naam, locatie, categorie etc. voor de doos vastleggen. U kunt deze pagina naar behoefte vormgeven, door meer velden toe te voegen. Druk op „opslaan“ om alle geregistreerde gegevens op te slaan!

Hoe registreer ik een product?

U kunt een product op twee manieren registreren:

• Door op de pijl van een doos te clicken, selecteert u de doos waarin u het product wilt inpakken. U bevindt zich nu op de detailpagina van de doos. Druk rechtsboven rechts op „product toevoegen“. Onder „nieuw product toevoegen“ kunt u alle details als naam, afbeelding, categorie etc. bij dit product vastleggen.
Kies „bestaand product toevoegen“ wanneer u het product al in „App my Box“ heeft geregistreerd en deze nog niet aan een doos toegewezen heeft (of het in meervoudige uitvoering heeft). Druk op „opslaan“ om alle geregistreerde gegevens op te slaan!

• Druk binnen de startpagina van de App boven rechts direct op "Product toevoegen" (+). Dit leidt u naar de productdetailpagina. Hier kunt u alle details van dit product zoals naam, categorie, afbeelding, en in welke doos dit verpakt moet worden, vastleggen. Druk op „opslaan“ om alle geregistreerde gegevens op te slaan!

Afbeelding vastleggen:
„van de camera“: U maakt rechtstreeks vanuit de App een afbeelding van het product. Let er bij het instellen op, waar de lens op uw apparaat zich bevindt.
„van de galerij“: U gebruikt een afbeelding, die zich al op uw apparaat bevindt en kiest deze uit de galerij.

Alle producten die op de startpagina een blauw vraagteken naast de foto hebben, zijn nog niet aan een doos gekoppeld.

Hoe registreer ik een nieuwe categorie?

U kunt een nieuwe categorie vastleggen, door deze in het categorieveld van de bijbehorende  doos-/productdetailpagina in te typen en dan op „opslaan“ te drukken.

Hoe registreer ik extra/overige informatie?

U kunt meer informatie bij dozen en/of producten op de betreffende detailpagina opslaan, door deze daar als extra veld vast te leggen (Dit is bijvoorbeeld bruikbaar voor de vervaldata op geneesmiddelen, enz.)

Bestaat er een beperking bij het aantal dozen en/of producten?

De enige beperking bij de hoeveelheid dozen en producten is de opslagcapaciteit van het apparaat dat u gebruikt.Zoeken
Hoe vind ik een doos?

In de linker kolom van de startpagina ziet u alle dozen, die door u geregistreerd en opgeslagen zijn. Onder het doosnummer en de naam (als u deze vastgelegd heeft) ziet u de locatie waar de doos zich bevindt. Op de doosdetailpagina (op pijl rechts naast de gewenste doos drukken) vind u behalve de locatie nog meer informatie over deze doos.

Hoe zoek ik een product?

U kunt een product op verschillende manieren vinden:
• Druk op het „vergrootglaspictogram“ op de startpagina en voer in wat u zoekt. Het zoekresultaat wordt rechts weergegeven. U kunt naar elk geregistreerd begrip in de App zoeken.
• U kunt alle producten zien die u heeft geregistreerd, door op de startpagina rechtsboven op „producten“ te drukken. Als u op de pijl van het gewenste product drukt, komt u op de productdetailpagina, waar de betreffende doos en de locatie wordt aangegeven.
• Als u links verschillende dozen selecteert, ziet u steeds aan de rechterkant de producten die in deze doos verpakt zijn.
• Scan de barcode van de doos en er wordt weergegeven welke producten zich in deze doos bevinden.

Hoe kan ik zoeken?

Druk op het „vergrootglaspictogram“ linksboven op de startpagina en voer in wat u zoekt. Het zoekresultaat wordt rechts weergegeven. U kunt rechtstreeks zoeken op het artikel, de doos, een categorie of elk ander begrip dat u in de App heeft opgeslagen.Wijzigen
Hoe wijzig ik de locatie van een doos?

Ga naar de doosdetailpagina (pijl naast de doos op startpagina) van de doos die u ergens anders wilt opslaan. Daar kunt u de locatie eenvoudig wijzigen door deze te overschrijven. Druk op „opslaan“ om alle geregistreerde gegevens op te slaan!

Hoe verplaats ik een product naar een andere doos?

Ga naar de productdetailpagina (pijl naast het product). Daar kunt u de doos wijzigen door op de naam van de huidige doos te drukken en de nieuwe doos te selecteren waar het product naar verplaatst moet worden. Druk op „opslaan“ om alle geregistreerde gegevens op te slaan!

Hoe wijzig ik gegevens/informatie van een doos, een product?

Ga naar de desbetreffende doos- of productdetailpagina (op pijl naast  doos/product drukken) en wijzig de gewenste informatie door deze te overschrijven. Druk op „opslaan“ om alle geregistreerde gegevens op te slaan!

Hoe verwijder ik een doos/een product?

Op de startpagina kunt u een doos of een product wissen door de te verwijderen doos of het product langer ingedrukt te houden. Als u het verwijderen bevestigd, wordt de doos of het product definitief verwijderd.

Rode stip op de afbeelding van het product. Wat is er aan de hand?

De rode stip maakt u er op attent dat een product nog niet aan een doos is gekoppeld. Dit verandert u door het desbetreffende product te selecteren en op de gegevenspagina het kopje "geen doos" te selecteren. Vervolgens worden alle dozen weergegeven die u al hebt aangemeld. Selecteer die doos waarin zich het product bevindt of waarin het product terecht moet komen. Vergeet niet om op te slaan zodat alle wijzigingen worden bijgewerkt (rechtsonder).Gegevens
Is de hoeveelheid gegevens beperkt?

De enige beperking voor de „App my Box“ database is de opslagcapaciteit van het door u gebruikte apparaat.

Algemene opmerking!

Uw gegevens worden uitsluitend op het apparaat opgeslagen, waarop u de App gebruikt. „App my Box“ heeft geen eigen opslagfunctie en slaat geen gegevens centraal op. Maak daarom zelf regelmatig back-ups/reservekopieën op andere apparaten. Bescherm uw gegevens tegen ongeautoriseerde toegang, door het door u gebruikte apparaat met een wachtwoord te beschermen. Rotho „App my Box“ en de daarin gebruikte gegevens dienen door u onderhouden en bijgewerkt te worden. Hoe beter u deze zelf goed onderhoud en bijwerkt, des te meer plezier en gemak beleeft u aan onze App..

Wij wensen veel plezier volgens het motto: „Zoekt u nog of vind u al?“